גלריה

קצת השראה:

חלק מהנקודה מהמשחק רבע הגמר למען נבו שביט 2021